Bemanning och rekrytering

För ert bäst gör vi vårt bästa, att rätt människa med rätt kunskaper/erfarenheter hamnar hos rätt företag. Era prioriteringar är vårt ansvar och vi på MegaJobs (MJ)har som mål att inte göra arbetsprocessen till något besvärligt och tröttsamt utan snarare till något enkelt, roligt och viktigt/nyttigt. Sedan starten 2015 har vi hjälpt tusentals arbetssökande vidare i sina karriärer, i alla branscher och på alla nivåer. Det ger oss en massiv erfarenhet och ett enormt kontaktnät på arbetsmarknaden.
Tillsammans med er går vi igenom vilka färdigheter och kunskaper personen ni önskar rekrytera. En behovsanalys med syfte att vi ska få bättre insikt i ert företags arbetskraftsbehov. Vi utformar och presenterar annonser och startar sökandet efter kandidater. Därefter arbetar en dedikerad researcher för att söka fram intressanta kandidater via våra nätverk, CV-databaser och Linkedin. 

HVN – Metoden

• Hur ni tänkt er påverkar hur vi jobbar och hur vi jobbar påverkar hur ni tänker/tycker.

• Hur

Hur ni tänkt er påverkar hur vi jobbar och hur vi jobbar påverkar hur ni tänker/tycker. Hur går rekryteringsprocessen till.
När ni anlitat oss på MJ står vi inför ert förfogande genom hela rekryteringsprocessen ihop med en av våra konsultchefer går ni igenom vad ni tycker tjänsten hos er behöver. Vilka erfarenheter och personliga egenskaper just ni efterfrågar för att på så vis skapa en konsultprofil. Arbetet fortsätter sedan i det dolda så att ni kan fortsätta fokusera på det ni gör. Vi går igenom urvalet, genomför eventuella tester och håller intervjuer först efter detta blir den främsta konsulten presenterade för tjänsten hos er. (Genom bemanning sparas tid…)

• Variation

• Variationen bland våra konsulters erfarenheter
Vi har kvalificerad arbetskraft inom de allra flesta arbetsområdena, våra konsulter har tät och god kontakt med våra/sina konsultchefer vilket visat sig vara ett vinnande koncept. På så sätt har karriärmöjligheter skapats och konsulter som fått chans att testa på överkvalificerade tjänster hos andra arbetsgivare har fått vara kvar och bli en i laget på riktigt. Vi har personalen ni har behov av.

• När

• När är bemanning som bäst?
Att lägga över ansvaret på MegaJobs när man behöver det som allra mest är en fungerade lösning. Vi har löpande konsulter som vill ut i arbete, testa på nytt eller helt enkelt gå vidare i sin karriär och kunskapsutveckling. När som helst kan just ni behöva slå om i växellådan och höja tempot inom verksamheten ni bedriver. Oavsett om det är snabba lösningar eller planerade konsulter som behöver tillsättas finns vi när som helst här för er.

Kontakta Oss
Interesse Anmälan